Deltag i Landsby Make Over 2020

Kerteminde Landsbyråd og Kerteminde Kommune inviterer igen i år alle landsbyer i kommunen til at deltage i Projekt ”Landsby Make Over”.

 

Beskrivelse af projekt ”Landsby Make Over”.

 

Formål:
Landsby Make Over giver lokalsamfundene i Kerteminde Kommune mulighed for selv at bestemme, hvordan de kan forskønne deres områder – og samtidigt skabe mere fællesskab og tilhørsforhold til det sted, man bor. Landsby Makeover kan således være med til at styrke eksisterende foreninger/fællesskaber i landsbyerne – og motivere til dannelse af nye/flere fællesskaber.

Landsby Make Over skal fremme lokale aktiviteter, hvor der lægges vægt på æstetik, fællesskab, bæredygtighed og godt håndværk.

 

Hvem kan deltage?

Målgruppen er grupper af borgere, som er bosiddende i lokalsamfund i Kerteminde Kommune. Altså bysamfund udenfor Kerteminde, Munkebo og Langeskov, men ”landsbysamfund omkranset af byskilte”. En landsby må gerne indsende flere forslag – men forslagene skal altså være forankret i en eller flere grupper af beboere i landsbyen.

 

Hvad og hvordan?

Inden 15. marts skal man indsende en ansøgning til Kerteminde Landsbyråd, kertemindelandsbyraad1@gmail.com , som giver et klart billede af, hvad folk i lokalområdet mener, der kan gøres for at forskønne området og gøre det mere attraktivt for borgere og evt. gæster. Beskrivelsen skal indeholde en kort beskrivelse af, hvordan man kunne tænke sig i praksis at gennemføre det lokale projekt, hvis man har 10.000 kr. til rådighed – og hvis man har 40.000 kr. til rådighed.

 

Blandt ansøgningerne udvælges fem landsbyer til at gå videre i konkurrencen og som hver får 10.000 kr. til at forskønne et område i deres landsby. De udvalgte landsbyer får besked senest 15. april.

 

Hvis en landsby har spørgsmål til, hvad man må/kan gøre i forhold til love og retningslinjer, kan man kontakte kommunens landsbykoordinator, Kathrine Secher, der træffes på tlf.

6515 1233 – eller på mail xks@kerteminde.dk.

 

I begyndelsen af maj mødes de fem landsbyer og beskriver deres forskønnelsesprojekt og beretter om deres planer. Dette foregår ved at hver landsby laver en kage, der illustrerer deres projekt, og som de fortæller ud fra.

Lokalsamfundet med den bedste kage/projekt vinder yderligere 5.000 kr. til deres forskønnelsesprojekt.

 

Ultimo august 2020 beser et dommerpanel de fem projekter.

Den landsby, der har skabt den mest æstetiske og bæredygtige forskønnelse, anvendt det bedste håndværk og udnyttet det lokale fællesskab, vinder.

Præmien er 30.000 kr. der skal gå til mere forskønnelse, godt håndværk og fællesskab i det pågældende lokalsamfund. Vinderen vil blive kåret i forbindelse med en festlig sammenkomst samme aften, som projekterne beses. Alle 5 deltagende landsbyer inviteres til dette arrangement.

 

Vinderen af projekt ”Landsby Make Over 2019” var Salby.

 

Så sid ikke på hænderne, men få aktiveret jeres fællesskab og kom i gang med at snakke om, hvad I kan gøre i netop jeres landsby !!!!

 

Med venlig hilsen

Kerteminde Landsbyråd