Gi' jeres landsby en "make over"

Gi' din landsby en "makeover"

Foråret nærmer sig. Snart kan vi igen være ude mange timer hver dag. Snart kommer turisterne rundt på Hindsholm. Er din landsby klar til at gå foråret i møde? Eller skal du og dine naboer give jeres sted en LANDSBY MAKEOVER, dvs. ombygge, forandre, istandsætte landsbyen, som dens image bliver fornyet og mere tidssvarende.  

Kerteminde Landsbyråd og Kerteminde Kommune inviterer netop nu alle landsbyer i kommunen til at benytte lejligheden til at mødes og i fællesskab snakke om, hvor vidt man i fællesskab kan give landsbyen ”et (måske) tiltrængt ansigtsløft”.

Beskrivelse af projekt ”Landsby Makeover”. 

Formål:

Landsby Makeover giver lokalsamfundene i Kerteminde Kommune mulighed for selv at bestemme, hvordan de kan forskønne deres områder – og samtidigt skabe mere fællesskab og tilhørsforhold til det sted, man bor. Landsby Makeover kan således være med til at styrke eksisterende foreninger/fællesskaber i landsbyerne – og motivere til dannelse af nye/flere fællesskaber.

Landsby Makeover skal fremme lokale aktiviteter, hvor der lægges vægt på æstetik, fællesskab og godt håndværk. 

Hvem kan deltage?

Målgruppen er grupper af borgere, som er bosiddende i lokalsamfund i Kerteminde Kommune. Altså bysamfund udenfor Kerteminde, Munkebo og Langeskov, men ”landsbysamfund omkranset af byskilte”. En landsby må gerne indsende flere forslag – men forslagene skal altså være forankret i en eller flere grupper af beboere i landsbyen. 

Hvad og hvordan?

Inden 1. april skal man indsende en ansøgning til Kerteminde Landsbyråd,

kertemindelandsbyraad@gmail.com

som giver et klart billede af, hvad folk i lokalområdet mener, der kan gøres for at forskønne området og gøre det mere attraktivt for borgere og evt. gæster. Beskrivelsen skal indeholde en kort beskrivelse af, hvordan man kunne tænke sig i praksis at gennemføre det lokale projekt, hvis man har 10.000 kr. til rådighed – og hvis man har 40.000 kr. til rådighed.  

Ud af de mange ansøgninger, udvælges fem landsbyer, der får lov at gå videre i konkurrencen. De fem lokalsamfund får hver 10.000 kr. til at forskønne et område i deres landsby. De udvalgte landsbyer får besked senest 15. april. 

Medio maj mødes de fem landsbyer og beskriver deres forskønnelsesprojekt og beretter, hvor langt de er nået det. Dette foregår ved at hver landsby laver en kage, der illustrerer deres projekt, og som de fortæller ud fra.

Lokalsamfundet med den bedste kage/projekt vinder yderligere 5.000 kr. til deres forskønnelsesprojekt. 

Medio august 2019 tager et dommerpanel rundt og beser forskønnelsesprojekterne.

Den landsby, der har skabt den mest æstetiske forskønnelse, gennem det bedste håndværk og på en måde, så det har skabt fællesskab i lokalsamfundet, vinder.

Præmien er 30.000 kr. der skal gå til mere forskønnelse, godt håndværk og fællesskab i det pågældende lokalsamfund. 

Dommerpanelet er i skrivende stund (1/2) endnu ikke udpeget. 

Projekt ”Landsby Makeover” er inspireret af et tilsvarende projekt i Odsherred Kommune. På

https://landsbymakeover.wordpress.com/ kan man læse mere om, hvad der er sket i Odsherred Kommune. 

Så sid ikke på hænderne, men få aktiveret jeres fællesskab – få samlet alle din naboer m.fl. og kom i gang med at snakke om, hvad I kan gøre i netop jeres landsby !!!!