INSPIRATION TIL ILDSJÆLE.

Brænder du for at skabe nyt liv, nye aktiviteter og nye mødesteder?
Så kan du søge støtte til at gøre dine idéer til virkelighed som en del af Realdanias kampagne Underværker.

Fællesskaber er noget vi bygger
Realdania inviterer alle, der arbejder frivilligt og engageret med at skabe nye rammer for fællesskaber, nye mødesteder og større livs­kvalitet i det byggede miljø, til at føre projektdrømme ud i livet.

Hvad er Underværker
Underværker er projekter, der gror nedefra og kommer mange men­nesker til gavn. Underværker er fysiske rammer af høj kvalitet, som samler lokalsamfundet og gør en forskel, der kan ses og mærkes. Projekter, som udvikler nye rammer for fællesskaber eller tager vare på eller nytænker det eksisterende. Projekter, der opnår mere, end man troede var muligt.

I Realdania betragter vi ildsjælenes projekter som underværker.

Hvad bliver der lagt vægt på?
Projektstøtten kan søges af alle, der arbejder frivilligt og engageret med at skabe nye rammer for fællesskaber og forbedre og udvikle lokalsamfundet gennem det byggede miljø. Det er afgørende, at dit projekt skaber nyt liv, nye mødesteder og større livskvalitet for bru­gere og lokalsamfund.
Ved bedømmelsen lægges der vægt på:
 
• At projektet bygger på en god og original idé
• At projektet nyder stor opbakning
• At projektet har et alment sigte og gør en forskel for mange
• At projektet skaber livskvalitet gennem det byggede miljø
• At der står en kompetent, begejstret og blivende organisation bag
projektet
• At projektet har en bæredygtig anlægs- og driftsfinansiering
 
Hvor meget kan man søge?
Der kan maksimalt ansøges om 1.000.000 kr. til et projekt. Afhængig af projektets størrelse og finansieringsbehov vil der blive lagt vægt på medfinansiering.
 
Hvornår kan man søge?
www.underværker.dk kan du finde kampagnens næste ansøgnings­frist. Begynd allerede nu at oprette dit projekt på hjemmesiden, samle opbakning og kvalificere dit projekt til bedømmelsen. På kampagnens hjemmeside kan du se, hvordan du gør.
 
 
FAKTA
Hvordan søger du?
Projektansøgninger oprettes elektronisk på kampagnens hjemmeside www.underværker.dk. Når du har oprettet dit projekt, skal du demon­strere projektets lokale opbakning og forankring.
Spred budskabet om projektet og få mindst 200 mennesker til at støtte op om det ved at give det et ’like’ på www.underværker.dk. Når mindst 200 har tilkendegivet, at de støtter projektet, er det sikret at gå videre til bedømmelsesudvalget ved kampagnens næste ansøgningsfrist.
 
Hvordan udvælges projekterne?
Projektansøgninger bliver bedømt af et udvalg bestående af:
 
Julie Takla Helsted Socialøkonomisk iværksætter og chef for Saxogade
Peter Sand Forretningsudvikler og direktør for Naturkraft
Ane Cortzen Arkitekt og kulturchef for Kähler-koncernen
Finn Jorsal Projektmager og tidl. præsident for Friends of Cold Hawaii
Balder Johansen Social entreprenør og leder af LOGIK & CO
Stine Lea Jacobi Programchef i Realdania
 
Den endelige beslutning om tildeling af støtte foretages af Realdanias direktion på baggrund af bedømmelsesudvalgets indstilling.
Hvordan offentliggøres de udvalgte projekter?
De udvalgte projekter offentliggøres på www.underværker.dk, i Underværkers nyhedsbrev og i pressen. Alle ansøgere, der har oprettet en projektansøgning på www.underværker.dk, vil blive ori­enteret direkte.
På kampagnens hjemmeside kan du læse mere om, hvordan du søger, og møde bedømmelsesudvalget. Her kan du også finde eksempler på, hvordan andre ildsjæle har realiseret deres projektdrømme og få inspi­ration til din ansøgning.
 Har du spørgsmål:

kan du kontakte Underværkers sekretariat på info@undervaerker.dk.
Opret allerede nu dit projekt på www.underværker.dk
Facebook: www.facebook.com/undervaerker
Instagram: undervaerker.dk, #underværker