Borgermøde om ny landsbypolitik.

Kerteminde Kommune og Kerteminde Landsbyråd inviterer hermed alle interesserede til borgermøde om indholdet i den nye landsbypolitik. Mødet afholdes i Caféen i Kulturhus Fjorden, Torsdag den 31. januar kl. 19.00.

Vel mødt

Kan Kerteminde lære af Sønderborg?

I Sønderborg Kommune forenes landsbybeboere, politikere og embedsmænd i en samlet struktur, der under navnet ”Sønderborg-Modellen” skal sikre landsbyernes stemme i landdistriktspolitikken uagtet politiske strømninger.

Læs mere om hvad de gør i Sønderborg