Borgermøde om ny landsbypolitik.

Kerteminde Kommune og Kerteminde Landsbyråd inviterer hermed alle interesserede til borgermøde om indholdet i den nye landsbypolitik. Mødet afholdes i Caféen i Kulturhus Fjorden, Torsdag den 31. januar kl. 19.00.

Vel mødt

Ny legeplads i Rønninge, Marslev eller Birkende .....???

Kerteminde Kommune inviterer alle interesserede til et dialogmøde onsdag den 16. august i borgerforeningens hus i Birkende.
Formålet med mødet er at informere om mulighederne for at etablere et lokalt samarbejde mellem en eller flere lokale grupper og Kerteminde Kommune for at renovere eller nyetablere en eller flere legepladser i den sydlige del af kommunen.

----------------------------------------------

Hvordan udvikler vi aktive og kreative legemiljøer i den sydlige del af Kerteminde kommune med fokus på området ved Rønninge, Birkende, Marslev.          

          Borger-kulturhuset ,Hans Tausensgade 29 i Birkende  kl. 17.00 - 18.30

Kommunen vil gerne have gode legemiljøer, hvor alle aldersgrupper oplever glæden, samværet, de gode oplevelser og den læring der følger med, når man forsvinder ind i legens univers.

I dag er fordelingen og indretningen af offentlige legepladser meget forskellige, og ikke altid tidssvarende - så hvordan får vi skabt de gode og attraktive steder som er tiltrækkende for brugerne i alle aldersgrupper.

Med dette som udgangspunkt vil Kommunen i samarbejde med Landsbyrådet,  gerne invitere til dialog og samskabelse omkring hvordan vi kan udvikle et attraktiv legemiljø.

 ·         Velkomst - formand for Miljø og Teknikudvalget Jesper Hempler

·         ”Levende landsbyer” – repræsentant for Kerteminde Landsbyråd Erling Knudsen

·         Fakta og legepladskrav - legeinspektør Allan Linde Larsen

·         Oplæg til dialoggruppernes drøftelser – Jesper Hempler

·         Opsamling

·         Den videre proces

Har du lyst at vide mere er du velkommen til at kontakte:

Finn Udsen, tlf: 6515 1001, mail: fud@kerteminde.dk

 

Alle er velkomne - så kom og vær med