Borgermøde om ny landsbypolitik.

Kerteminde Kommune og Kerteminde Landsbyråd inviterer hermed alle interesserede til borgermøde om indholdet i den nye landsbypolitik. Mødet afholdes i Caféen i Kulturhus Fjorden, Torsdag den 31. januar kl. 19.00.

Vel mødt

Nyt liv i gamle gårde

Landbrugets bygninger udgør en stor og betydningsfuld del af kulturlandskabet i Danmark. Desværre forfalder mange af disse bevaringsværdige bygninger, når de mister deres funktioner og dermed deres værdi for den enkelte gård og for lokalsamfundet. Men nu kan du i to nye vejledninger få inspiration, gode ideer og værktøjer til at genanvende din bevaringsværdige gård til nye forretninger, der kan skabe nyt liv på gården

Rundt om i landet står bevaringsværdige landbrugsbygninger og forfalder, fordi de har mistet deres funktion som en del af bedriften.

Heldigvis er der dog flere ejere, som ser muligheder i at genanvende bygningerne til nye funktioner for at skabe nye forretninger til glæde for dem selv og for livet i de nærliggende landsbyer.

Det viser erfaringerne fra Realdanias kampagne, ”Bevaringsværdige gårdejendomme – nye anvendelsesformer”, som i 2002 høstede i alt 234 kreative forslag til at gentænke bevaringsværdige gårde.

Realdania satte derfor gang i initiativet ‘Genanvend Gården’ for at tilbyde ejere af landbrugsejendomme inspiration, viden og gode råd til at udvikle nye forretningsmodeller, navnlig med øje for mulighederne i bygningernes arkitektoniske- og historiske værdier. Initiativet blev udført i samarbejde med det daværende Videnscenter for Landbrug og Dansk Bygningsarv.

Nu samler to nye vejledninger den viden, de erfaringer og gode råd som initiativet har kastet af sig: ”Kom godt i gang med at genanvende din gård” giver inspiration og planlægningsværktøjer til at komme fra ide til praksis og giver også flere eksempler fra vellykkede genanvendelser.

”Kend din gård” fortæller om din gårds historie og de særlige kvaliteter bygningen har, og som du bør være påpasselig med at bevare, inden du går i gang med bruge bygningen til nye formål.

Du kan også se videoer, hvor ejerne fortæller om deres overvejelser og om, hvordan det gik med at skabe nyt liv i de bevaringsværdige gårde.

Se mere på her…………………….