Kan Kerteminde lære af Sønderborg?

I Sønderborg Kommune forenes landsbybeboere, politikere og embedsmænd i en samlet struktur, der under navnet ”Sønderborg-Modellen” skal sikre landsbyernes stemme i landdistriktspolitikken uagtet politiske strømninger.

Læs mere om, hvad de gør i Sønderborg Kommune

Har du en god idé til et projekt, som skaber livskvalitet i det byggede miljø? Så kan du søge Realdania-kampagnen Underværker. Næste deadline er den 3. februar 2017 kl. 12.00.

 

Overalt i landet knokler frivillige ildsjæle for at udvikle projekter, der skaber lokale fællesskaber og varige forandringer. Med kampagnen ønsker Realdania at bakke op om ildsjæle, der arbejder frivilligt og engageret med at skabe nyt liv, nye mødesteder og livskvalitet i det byggede miljø.

 

Vedlagt denne mail finder du en vejledning til, hvordan man søger støtte til et projekt gennem kampagnen. Vi håber, at du vil være med til at dele den med dit netværk og de ildsjæle, du kender.

 

Kampagnen har indtil videre støttet 56 projekter, og erfaringerne viser, at de resultater som skabes gennem det frivillige engagement, fører til varige og bæredygtige forandringer.

 

Du kan læse mere om kampagnen på underværker.dk, hvor du kan finde inspiration og oprette et projekt.

Du kan også følge kampagnen på Facebook.

 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kampagnesekretariatet på info@undervaerker..dk.

Onsdag den 18. januar har en gruppe borgere i Rønninge taget initiativ til et møde, hvor man vil forsøge at stifte et egentligt lokalråd til at varetage områdets interesse.
Området har været repræsenteret i Kerteminde Landsbyråd siden 2006, men det har hidtil ikke været muligt at danne et lokalråd - men nu skal det altså være.
Se invitationen ved at trykke på "Download" nederst på siden.


Nye regler - som blev vedtaget på baggrund af anbefalinger fra det udvalg under Erhvervs- og Vækstministeriet, hvor Landdistrikternes Fællesråd også var repræsenteret - har i 2016 gjort det nemmere at låne penge til boliger i landdistrikterne. Og det kan mærkes på hussalget uden for de største byer, siger Landdistrikternes Fællesråd og Dansk Ejendomsmæglerforening til DR.
 
Læs mere på DR

Antallet af købmænd på landet er faldet kraftigt. Men lokale dagligvarebutikker kan godt overleve, hvis borgerne husker at handle i dem, siger næstformand for Landdistrikternes Fællesråd Karsten Gram

I landsbyer med under 2000 indbyggere hærger butiksdøden. I de seneste ti år er antallet af butikker reduceret med hele 37 procentpoint, mens antallet af butikker i byer med mere end 2000 indbyggere enten er stagneret eller gået frem. I byer med over 100.000 indbyggere har fremgangen været på hele 21 procentpoint. Det viser tal fra Retail Institute Scandinavia.

Hos Landdistrikternes Fællesråd opfordrer næstformand Karsten Gram borgerne til at bakke op om de lokale butikker.

- Jeg er helt sikker på, at den lokale købmand kan overleve, hvis befolkningen vil det. Det er dem, der skal være med til at få butikken til at overleve. Det er dem, der skal være med til at drive forretningen omsætningsmæssigt. Det er ikke kun startkapitalen, de har brug for, siger han i et interview på TV SYD.

Karsten Gram mener, at de lokale butikker sammen med børnehaven, skolen, kirken og foreningslivet er med til at sikre sammenhængskraften i lokalsamfundet. Derfor håber han, at borgerne vi bakke op.

- Man må jo ikke tro, at fordi man starter en butik, hvor man skubber 500 kroner i kapital ind i, at så overlever butikken. Man skal huske, at hvis man handler lokalt i dag, så overlever butikken i morgen. Og det er ligesom ud fra den devise, at man skal arbejde. Ellers får butikken problemer, forudser Karsten Gram.

Både De Samvirkende Købmænd og Coop, som repræsenterer ca. 800 dagligvarebutikker i kæderne Dagli'Brugsen, Lokal Brugsen, Spar, Min Købmand og Letkøb, der alle er funderet i de mindre byer og i landdistrikterne, er medlemmer af Landdistrikternes Fællesråd.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Klasselærere porttitor augue en turpis porttitor maximus. Nulla luctus Elementum felis, sit amet condimentum Lectus rutrum own.