Borgermøde om ny landsbypolitik.

Kerteminde Kommune og Kerteminde Landsbyråd inviterer alle interesserede til møde for at høre om indholdet i den nye landsbypolitik.
Mødet afholdes torsdag den 31/1 kl. 19.00 i Caféen i Kulturhus Fjorden.
Vel mødt.

Landsbypuljen er igen åben for ansøgninger.
Næste frist for at indsende ansøgninger er 1. marts 2017.

Formålet med puljen.

Formålet med puljen er at styrke lokalråd/udvalgs position i landsbyerne m.h.p. at igangsætte nye lokalforankrede initiativer, som kan være med til at understøtte landsbypolitikkens vision om ”levende landsbyer”.
Det er ligeledes et formål at støttede initiativer kan motivere og inspirere andre landsbyer i kommunen til eventuelt at tage lignende initiativer.

 Hvem kan søge midler fra puljen?

Kun lokalråd/udvalg, som er medlemmer af Kerteminde Landsbyråd, kan ansøge om at få del i midlerne fra Landsbypuljen. Andre lokale foreninger eller grupper af borgere må fremsende evt. ansøgning gennem eget lokalråd/udvalg, som efterfølgende skal fremsende en kommenteret fælles ansøgning til Kerteminde Landsbyråd.

 Hvad kan der søges tilskud til?

Der kan søges om tilskud eller underskudsdækning til lokale fællesskabsfremmende initiativer og/eller begivenheder.

Initiativet/begivenheden skal være med til at skabe opmærksomhed på den pågældende landsby og være med til at markedsføre fællesskabet/fællesskaberne i landsbyen og sætte fokus på ”Den levende landsby”.
En ansøger kan ikke modtage tilskud fra ”Landsbypuljen” til samme initiativ/begivenhed mere end én gang.

Ansøgning sendes til Kerteminde Landsbyråd v/Steen Hjorth - hjorthsteen@gmail.com
�"y���

Har du en god idé til et projekt, som skaber livskvalitet i det byggede miljø? Så kan du søge Realdania-kampagnen Underværker. Næste deadline er den 3. februar 2017 kl. 12.00.

 

Overalt i landet knokler frivillige ildsjæle for at udvikle projekter, der skaber lokale fællesskaber og varige forandringer. Med kampagnen ønsker Realdania at bakke op om ildsjæle, der arbejder frivilligt og engageret med at skabe nyt liv, nye mødesteder og livskvalitet i det byggede miljø.

 

Vedlagt denne mail finder du en vejledning til, hvordan man søger støtte til et projekt gennem kampagnen. Vi håber, at du vil være med til at dele den med dit netværk og de ildsjæle, du kender.

 

Kampagnen har indtil videre støttet 56 projekter, og erfaringerne viser, at de resultater som skabes gennem det frivillige engagement, fører til varige og bæredygtige forandringer.

 

Du kan læse mere om kampagnen på underværker.dk, hvor du kan finde inspiration og oprette et projekt.

Du kan også følge kampagnen på Facebook.

 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kampagnesekretariatet på info@undervaerker..dk.

Onsdag den 18. januar har en gruppe borgere i Rønninge taget initiativ til et møde, hvor man vil forsøge at stifte et egentligt lokalråd til at varetage områdets interesse.
Området har været repræsenteret i Kerteminde Landsbyråd siden 2006, men det har hidtil ikke været muligt at danne et lokalråd - men nu skal det altså være.
Se invitationen ved at trykke på "Download" nederst på siden.


Nye regler - som blev vedtaget på baggrund af anbefalinger fra det udvalg under Erhvervs- og Vækstministeriet, hvor Landdistrikternes Fællesråd også var repræsenteret - har i 2016 gjort det nemmere at låne penge til boliger i landdistrikterne. Og det kan mærkes på hussalget uden for de største byer, siger Landdistrikternes Fællesråd og Dansk Ejendomsmæglerforening til DR.
 
Læs mere på DR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Klasselærere porttitor augue en turpis porttitor maximus. Nulla luctus Elementum felis, sit amet condimentum Lectus rutrum own.