Antallet af købmænd på landet er faldet kraftigt. Men lokale dagligvarebutikker kan godt overleve, hvis borgerne husker at handle i dem, siger næstformand for Landdistrikternes Fællesråd Karsten Gram

I landsbyer med under 2000 indbyggere hærger butiksdøden. I de seneste ti år er antallet af butikker reduceret med hele 37 procentpoint, mens antallet af butikker i byer med mere end 2000 indbyggere enten er stagneret eller gået frem. I byer med over 100.000 indbyggere har fremgangen været på hele 21 procentpoint. Det viser tal fra Retail Institute Scandinavia.

Hos Landdistrikternes Fællesråd opfordrer næstformand Karsten Gram borgerne til at bakke op om de lokale butikker.

- Jeg er helt sikker på, at den lokale købmand kan overleve, hvis befolkningen vil det. Det er dem, der skal være med til at få butikken til at overleve. Det er dem, der skal være med til at drive forretningen omsætningsmæssigt. Det er ikke kun startkapitalen, de har brug for, siger han i et interview på TV SYD.

Karsten Gram mener, at de lokale butikker sammen med børnehaven, skolen, kirken og foreningslivet er med til at sikre sammenhængskraften i lokalsamfundet. Derfor håber han, at borgerne vi bakke op.

- Man må jo ikke tro, at fordi man starter en butik, hvor man skubber 500 kroner i kapital ind i, at så overlever butikken. Man skal huske, at hvis man handler lokalt i dag, så overlever butikken i morgen. Og det er ligesom ud fra den devise, at man skal arbejde. Ellers får butikken problemer, forudser Karsten Gram.

Både De Samvirkende Købmænd og Coop, som repræsenterer ca. 800 dagligvarebutikker i kæderne Dagli'Brugsen, Lokal Brugsen, Spar, Min Købmand og Letkøb, der alle er funderet i de mindre byer og i landdistrikterne, er medlemmer af Landdistrikternes Fællesråd.

Landbrugets bygninger udgør en stor og betydningsfuld del af kulturlandskabet i Danmark. Desværre forfalder mange af disse bevaringsværdige bygninger, når de mister deres funktioner og dermed deres værdi for den enkelte gård og for lokalsamfundet. Men nu kan du i to nye vejledninger få inspiration, gode ideer og værktøjer til at genanvende din bevaringsværdige gård til nye forretninger, der kan skabe nyt liv på gården

Rundt om i landet står bevaringsværdige landbrugsbygninger og forfalder, fordi de har mistet deres funktion som en del af bedriften.

Heldigvis er der dog flere ejere, som ser muligheder i at genanvende bygningerne til nye funktioner for at skabe nye forretninger til glæde for dem selv og for livet i de nærliggende landsbyer.

Det viser erfaringerne fra Realdanias kampagne, ”Bevaringsværdige gårdejendomme – nye anvendelsesformer”, som i 2002 høstede i alt 234 kreative forslag til at gentænke bevaringsværdige gårde.

Realdania satte derfor gang i initiativet ‘Genanvend Gården’ for at tilbyde ejere af landbrugsejendomme inspiration, viden og gode råd til at udvikle nye forretningsmodeller, navnlig med øje for mulighederne i bygningernes arkitektoniske- og historiske værdier. Initiativet blev udført i samarbejde med det daværende Videnscenter for Landbrug og Dansk Bygningsarv.

Nu samler to nye vejledninger den viden, de erfaringer og gode råd som initiativet har kastet af sig: ”Kom godt i gang med at genanvende din gård” giver inspiration og planlægningsværktøjer til at komme fra ide til praksis og giver også flere eksempler fra vellykkede genanvendelser.

”Kend din gård” fortæller om din gårds historie og de særlige kvaliteter bygningen har, og som du bør være påpasselig med at bevare, inden du går i gang med bruge bygningen til nye formål.

Du kan også se videoer, hvor ejerne fortæller om deres overvejelser og om, hvordan det gik med at skabe nyt liv i de bevaringsværdige gårde.

Se mere på her…………………….

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Klasselærere porttitor augue en turpis porttitor maximus. Nulla luctus Elementum felis, sit amet condimentum Lectus rutrum own.