Søg penge til lokale projekter

Landsbypuljen er igen åben for ansøgninger.
Næste frist for at indsende ansøgninger er 1. marts 2017.

Formålet med puljen.

Formålet med puljen er at styrke lokalråd/udvalgs position i landsbyerne m.h.p. at igangsætte nye lokalforankrede initiativer, som kan være med til at understøtte landsbypolitikkens vision om ”levende landsbyer”.
Det er ligeledes et formål at støttede initiativer kan motivere og inspirere andre landsbyer i kommunen til eventuelt at tage lignende initiativer.

 Hvem kan søge midler fra puljen?

Kun lokalråd/udvalg, som er medlemmer af Kerteminde Landsbyråd, kan ansøge om at få del i midlerne fra Landsbypuljen. Andre lokale foreninger eller grupper af borgere må fremsende evt. ansøgning gennem eget lokalråd/udvalg, som efterfølgende skal fremsende en kommenteret fælles ansøgning til Kerteminde Landsbyråd.

 Hvad kan der søges tilskud til?

Der kan søges om tilskud eller underskudsdækning til lokale fællesskabsfremmende initiativer og/eller begivenheder.

Initiativet/begivenheden skal være med til at skabe opmærksomhed på den pågældende landsby og være med til at markedsføre fællesskabet/fællesskaberne i landsbyen og sætte fokus på ”Den levende landsby”.
En ansøger kan ikke modtage tilskud fra ”Landsbypuljen” til samme initiativ/begivenhed mere end én gang.

Ansøgning sendes til Kerteminde Landsbyråd v/Steen Hjorth - hjorthsteen@gmail.com
�"y���