Deltagerne til landsby make over 2020 er udpeget.


Forskønnelse af 4 landsbyer kan nu startes op !!!

Dommerpanelet, som skulle vurdere hvilke landsbyer, der kunne må midler til at forskønne deres landsbyer som et led i Kerteminde Kommune og Kerteminde Landsbyråds projekt Landsby Make Over, var på en overskuelig opgave, da der kun var modtaget ansøgninger fra 4 landsbyer om at deltage i årets projekt.

'Det var desværre noget færre ansøgere end vi forventede', siger formanden for Kerteminde Landsbyråd Steen Hjorth. 'Sidste år modtog vi 13 ansøgninger og det havde vi nok også sat næsen op efter i år, men desværre faldt vores frist for indsendelse af projekter sammen med det tidspunkt, hvor Danmark blev lukket ned på grund af frygten for Coranasmitten.'

Fundamentet for projektet er jo, at fællesskaber i landsbyerne samles og i fællesskab udarbejder forslag, som kan være med til at forskønne de enkelte landsbyer - og dermed gøre disse mere attraktive at bo i - både nu og i fremtiden.

'Vi tror simpelhen ikke, at fællesskaberne har haft mulighed for at samles i begyndelsen af marts - og derfor ikke haft mulighed for at aftale, hvordan landsbyerne har kunne forskønnes', udtaler Steen Hjorth '- men heldigvis er der dog kommet 4 rigtigt gode ansøgninger, og dommerpanelet har besluttet, at alle 4 projekter nu hver får 10.000 kr., så de hen over sommeren kan realisere deres planer.'

Der er indkommet forslag fra følgende landsbyer:

Viby og Måle, som kalder deres projekt 'Et stævnemøde mellem Viby og Måle' og som går ud på at lave mødesteder i de to landsbyer - og forbinde disse med en trampesti.

Mesinge, som ønsker at nytænke det område, hvor man i sin tid anlagde en skaterrampe, som nu skal pilles ned og erstattes med et mødested omkring en pentaquebane.

Midskov, som vil udvikle et lokalt mødested *Midskovpladsen', hvor beboerne i landsbyen - men også forbipasserende gæster - kan hygge sig omkring et grillsted og en petanquebane. Desuden skal der opsættes blomsterkummer ved indkørslen til byen - og der skal ordnes omkring byens flagstand.

Kølstrup, som kalder deres projekt for 'Kyst Make Over', idet formålet er at få gjort grundlæggende rent på strækningen fra Kølstrup Forsamlingshus og op mod Ulriksholm. Her vil man fjerne 'spøgelsesbåde' og andet storskrald og man vil ordne området omkring mindestenen for befrielsen.

Udfordringen for de 4 landsbyerne er nu, hvordan de kommer igang med deres projekter - men kreativeten plejer at være stor, og selv ikke en Coronakrise forventes at kunne standse denne kreativt.

Næste fase i projektet er et møde engang i maj, hvor de 4 landsbyer mødes og præsenterer deres projekter for hinanden - og hvor den bedste præsentation belønnes med ekstra 5000 kr. Om dette møde bliver et live-møde - eller om man må ty til en elektronisk løsning, har arrangørerne og dommerpanelet endnu ikke afgjort.

De 4 landsbyer skal have gennemført deres planer for deres lokale forskønnelsesprokekter inden udgangen af august, hvor dommerpanelet vil bedømme hvert enkelt projekt med henblik på at kåre den endelige vinder, som får yderligere 30.000 kr. til forskønnelse af deres landsby.

5 landsbyer udvalgt til at deltage i den første landsby makeover


Der lå 13 spændende projekter fra 11 af kommunens landsbyer i bunken foran det nedsatte dommerpanel, da det skulle beslutte hvilke 5 landsbyer, der skulle have midler til at realisere deres lokale forskønnelsesprojekt.


Dommerudvalget, som består af museumsdirektør Erland Porsmose, arkitekt John Bo Verner, redaktør Niki Treumer Mogensen, journalist Helle Nordstrøm samt den kommunalt udpegede Jens-Arne Hansen, lagde i deres udvælgelse vægt på, at projekter skulle være udsprunget i lokale fællesskaber og at det færdige projekt skulle give muligheder for at endnu flere ville blive involveret i det - både når arbejdet med at realiseret projektet stod på - og efterfølgende når landsbyen skulle gøre bruge af det nye resultatet.


Dommerpanelet giver også udtryk for, at det var svært at vælge mellem de 13 projekter, og at der kun var et "mulehår", der afgjorde, hvorvidt et projekt blev valgt eller ej. Det betyder også, lyder det fra dommerpanelet, er der allerede vil være rigtigt mange gode projekter klar, hvis kommunen skulle beslutte landsbyerne muligheden for en landsby makeover næste år.


De udvalgte projekter er
Drigstrup, hvor man vil renovere et skur, som ligger i forbindelse med sognegården og bruges til en række aktiviteter.
Kølstrup, hvor man vil lave en makeover af den skjulte og skumle Langedam.
Rynkeby, hvor man vil omdanne en central p-plads til et grønt og smukt samlingssted.
Rønninge, hvor man vil gøre byens legeplads til byens midtpunkt og skabe mulighed for endnu flere aktiviteter -
og endelig Salby, hvor man vil renovere byens gadekær óg opgradere det til et lokalt samlingssted.


De valgte projekter får nu en måned til at arbejde videre med deres projekter og mandag den 13. maj mødes de 5 deltagere til et møde, hvor de ved hjælp af en kage skal præsentere deres projekt for dommerpanelet. De projekt, som dommerne synes bedst om, vil modtage en ekstra påskønnelse på 5.000 kr.


Herefter går det praktiske arbejde med at gennemføre projekterne igang - og søndag den 11. august kommer dommerpanelet rundt i de 5 landsbyer og vurderer de færdige projekter med henblik på at finde den endelige vinder af årets landsby makeover, som får yderligere 30.000 kr. til at forskønne deres landsby med.Gi’ jeres landsby en

”LANDSBY MAKE OVER”

 

Kerteminde Landsbyråd og Kerteminde Kommune inviterer igen i år alle landsbyer i kommunen til at deltage i Projekt ”Landsby Make Over”.

 

Beskrivelse af projekt ”Landsby Make Over”.

 

Formål:
Landsby Make Over giver lokalsamfundene i Kerteminde Kommune mulighed for selv at bestemme, hvordan de kan forskønne deres områder – og samtidigt skabe mere fællesskab og tilhørsforhold til det sted, man bor. Landsby Makeover kan således være med til at styrke eksisterende foreninger/fællesskaber i landsbyerne – og motivere til dannelse af nye/flere fællesskaber.

Landsby Make Over skal fremme lokale aktiviteter, hvor der lægges vægt på æstetik, fællesskab, bæredygtighed og godt håndværk.

 

Hvem kan deltage?

Målgruppen er grupper af borgere, som er bosiddende i lokalsamfund i Kerteminde Kommune. Altså bysamfund udenfor Kerteminde, Munkebo og Langeskov, men ”landsbysamfund omkranset af byskilte”. En landsby må gerne indsende flere forslag – men forslagene skal altså være forankret i en eller flere grupper af beboere i landsbyen.

 

Hvad og hvordan?

Inden 15. marts skal man indsende en ansøgning til Kerteminde Landsbyråd, kertemindelandsbyraad1@gmail.com , som giver et klart billede af, hvad folk i lokalområdet mener, der kan gøres for at forskønne området og gøre det mere attraktivt for borgere og evt. gæster. Beskrivelsen skal indeholde en kort beskrivelse af, hvordan man kunne tænke sig i praksis at gennemføre det lokale projekt, hvis man har 10.000 kr. til rådighed – og hvis man har 40.000 kr. til rådighed.

 

Blandt ansøgningerne udvælges fem landsbyer til at gå videre i konkurrencen og som hver får 10.000 kr. til at forskønne et område i deres landsby. De udvalgte landsbyer får besked senest 15. april.

 

Hvis en landsby har spørgsmål til, hvad man må/kan gøre i forhold til love og retningslinjer, kan man kontakte kommunens landsbykoordinator, Kathrine Secher, der træffes på tlf.

6515 1233 – eller på mail xks@kerteminde.dk.

 

I begyndelsen af maj mødes de fem landsbyer og beskriver deres forskønnelsesprojekt og beretter om deres planer. Dette foregår ved at hver landsby laver en kage, der illustrerer deres projekt, og som de fortæller ud fra.

Lokalsamfundet med den bedste kage/projekt vinder yderligere 5.000 kr. til deres forskønnelsesprojekt.

 

Ultimo august 2020 beser et dommerpanel de fem projekter.

Den landsby, der har skabt den mest æstetiske og bæredygtige forskønnelse, anvendt det bedste håndværk og udnyttet det lokale fællesskab, vinder.

Præmien er 30.000 kr. der skal gå til mere forskønnelse, godt håndværk og fællesskab i det pågældende lokalsamfund. Vinderen vil blive kåret i forbindelse med en festlig sammenkomst samme aften, som projekterne beses. Alle 5 deltagende landsbyer inviteres til dette arrangement.

 

Vinderen af projekt ”Landsby Make Over 2019” var Salby.

 

Så sid ikke på hænderne, men få aktiveret jeres fællesskab og kom i gang med at snakke om, hvad I kan gøre i netop jeres landsby !!!!

 

Med venlig hilsen

Kerteminde Landsbyråd


Søg Blog