INSPIRATION TIL ILDSJÆLE.

Brænder du for at skabe nyt liv, nye aktiviteter og nye mødesteder?
Så kan du søge støtte til at gøre dine idéer til virkelighed som en del af Realdanias kampagne Underværker.

Fællesskaber er noget vi bygger
Realdania inviterer alle, der arbejder frivilligt og engageret med at skabe nye rammer for fællesskaber, nye mødesteder og større livs­kvalitet i det byggede miljø, til at føre projektdrømme ud i livet.

Hvad er Underværker
Underværker er projekter, der gror nedefra og kommer mange men­nesker til gavn. Underværker er fysiske rammer af høj kvalitet, som samler lokalsamfundet og gør en forskel, der kan ses og mærkes. Projekter, som udvikler nye rammer for fællesskaber eller tager vare på eller nytænker det eksisterende. Projekter, der opnår mere, end man troede var muligt.

I Realdania betragter vi ildsjælenes projekter som underværker.

Hvad bliver der lagt vægt på?
Projektstøtten kan søges af alle, der arbejder frivilligt og engageret med at skabe nye rammer for fællesskaber og forbedre og udvikle lokalsamfundet gennem det byggede miljø. Det er afgørende, at dit projekt skaber nyt liv, nye mødesteder og større livskvalitet for bru­gere og lokalsamfund.
Ved bedømmelsen lægges der vægt på:
 
• At projektet bygger på en god og original idé
• At projektet nyder stor opbakning
• At projektet har et alment sigte og gør en forskel for mange
• At projektet skaber livskvalitet gennem det byggede miljø
• At der står en kompetent, begejstret og blivende organisation bag
projektet
• At projektet har en bæredygtig anlægs- og driftsfinansiering
 
Hvor meget kan man søge?
Der kan maksimalt ansøges om 1.000.000 kr. til et projekt. Afhængig af projektets størrelse og finansieringsbehov vil der blive lagt vægt på medfinansiering.
 
Hvornår kan man søge?
www.underværker.dk kan du finde kampagnens næste ansøgnings­frist. Begynd allerede nu at oprette dit projekt på hjemmesiden, samle opbakning og kvalificere dit projekt til bedømmelsen. På kampagnens hjemmeside kan du se, hvordan du gør.
 
 
FAKTA
Hvordan søger du?
Projektansøgninger oprettes elektronisk på kampagnens hjemmeside www.underværker.dk. Når du har oprettet dit projekt, skal du demon­strere projektets lokale opbakning og forankring.
Spred budskabet om projektet og få mindst 200 mennesker til at støtte op om det ved at give det et ’like’ på www.underværker.dk. Når mindst 200 har tilkendegivet, at de støtter projektet, er det sikret at gå videre til bedømmelsesudvalget ved kampagnens næste ansøgningsfrist.
 
Hvordan udvælges projekterne?
Projektansøgninger bliver bedømt af et udvalg bestående af:
 
Julie Takla Helsted Socialøkonomisk iværksætter og chef for Saxogade
Peter Sand Forretningsudvikler og direktør for Naturkraft
Ane Cortzen Arkitekt og kulturchef for Kähler-koncernen
Finn Jorsal Projektmager og tidl. præsident for Friends of Cold Hawaii
Balder Johansen Social entreprenør og leder af LOGIK & CO
Stine Lea Jacobi Programchef i Realdania
 
Den endelige beslutning om tildeling af støtte foretages af Realdanias direktion på baggrund af bedømmelsesudvalgets indstilling.
Hvordan offentliggøres de udvalgte projekter?
De udvalgte projekter offentliggøres på www.underværker.dk, i Underværkers nyhedsbrev og i pressen. Alle ansøgere, der har oprettet en projektansøgning på www.underværker.dk, vil blive ori­enteret direkte.
På kampagnens hjemmeside kan du læse mere om, hvordan du søger, og møde bedømmelsesudvalget. Her kan du også finde eksempler på, hvordan andre ildsjæle har realiseret deres projektdrømme og få inspi­ration til din ansøgning.
 Har du spørgsmål:

kan du kontakte Underværkers sekretariat på info@undervaerker.dk.
Opret allerede nu dit projekt på www.underværker.dk
Facebook: www.facebook.com/undervaerker
Instagram: undervaerker.dk, #underværker

5 landsbyer udvalgt til at deltage i den første landsby makeover


Der lå 13 spændende projekter fra 11 af kommunens landsbyer i bunken foran det nedsatte dommerpanel, da det skulle beslutte hvilke 5 landsbyer, der skulle have midler til at realisere deres lokale forskønnelsesprojekt.


Dommerudvalget, som består af museumsdirektør Erland Porsmose, arkitekt John Bo Verner, redaktør Niki Treumer Mogensen, journalist Helle Nordstrøm samt den kommunalt udpegede Jens-Arne Hansen, lagde i deres udvælgelse vægt på, at projekter skulle være udsprunget i lokale fællesskaber og at det færdige projekt skulle give muligheder for at endnu flere ville blive involveret i det - både når arbejdet med at realiseret projektet stod på - og efterfølgende når landsbyen skulle gøre bruge af det nye resultatet.


Dommerpanelet giver også udtryk for, at det var svært at vælge mellem de 13 projekter, og at der kun var et "mulehår", der afgjorde, hvorvidt et projekt blev valgt eller ej. Det betyder også, lyder det fra dommerpanelet, er der allerede vil være rigtigt mange gode projekter klar, hvis kommunen skulle beslutte landsbyerne muligheden for en landsby makeover næste år.


De udvalgte projekter er
Drigstrup, hvor man vil renovere et skur, som ligger i forbindelse med sognegården og bruges til en række aktiviteter.
Kølstrup, hvor man vil lave en makeover af den skjulte og skumle Langedam.
Rynkeby, hvor man vil omdanne en central p-plads til et grønt og smukt samlingssted.
Rønninge, hvor man vil gøre byens legeplads til byens midtpunkt og skabe mulighed for endnu flere aktiviteter -
og endelig Salby, hvor man vil renovere byens gadekær óg opgradere det til et lokalt samlingssted.


De valgte projekter får nu en måned til at arbejde videre med deres projekter og mandag den 13. maj mødes de 5 deltagere til et møde, hvor de ved hjælp af en kage skal præsentere deres projekt for dommerpanelet. De projekt, som dommerne synes bedst om, vil modtage en ekstra påskønnelse på 5.000 kr.


Herefter går det praktiske arbejde med at gennemføre projekterne igang - og søndag den 11. august kommer dommerpanelet rundt i de 5 landsbyer og vurderer de færdige projekter med henblik på at finde den endelige vinder af årets landsby makeover, som får yderligere 30.000 kr. til at forskønne deres landsby med.Gi’ jeres landsby en

”LANDSBY MAKE OVER”

 

Kerteminde Landsbyråd og Kerteminde Kommune inviterer igen i år alle landsbyer i kommunen til at deltage i Projekt ”Landsby Make Over”.

 

Beskrivelse af projekt ”Landsby Make Over”.

 

Formål:
Landsby Make Over giver lokalsamfundene i Kerteminde Kommune mulighed for selv at bestemme, hvordan de kan forskønne deres områder – og samtidigt skabe mere fællesskab og tilhørsforhold til det sted, man bor. Landsby Makeover kan således være med til at styrke eksisterende foreninger/fællesskaber i landsbyerne – og motivere til dannelse af nye/flere fællesskaber.

Landsby Make Over skal fremme lokale aktiviteter, hvor der lægges vægt på æstetik, fællesskab, bæredygtighed og godt håndværk.

 

Hvem kan deltage?

Målgruppen er grupper af borgere, som er bosiddende i lokalsamfund i Kerteminde Kommune. Altså bysamfund udenfor Kerteminde, Munkebo og Langeskov, men ”landsbysamfund omkranset af byskilte”. En landsby må gerne indsende flere forslag – men forslagene skal altså være forankret i en eller flere grupper af beboere i landsbyen.

 

Hvad og hvordan?

Inden 15. marts skal man indsende en ansøgning til Kerteminde Landsbyråd, kertemindelandsbyraad1@gmail.com , som giver et klart billede af, hvad folk i lokalområdet mener, der kan gøres for at forskønne området og gøre det mere attraktivt for borgere og evt. gæster. Beskrivelsen skal indeholde en kort beskrivelse af, hvordan man kunne tænke sig i praksis at gennemføre det lokale projekt, hvis man har 10.000 kr. til rådighed – og hvis man har 40.000 kr. til rådighed.

 

Blandt ansøgningerne udvælges fem landsbyer til at gå videre i konkurrencen og som hver får 10.000 kr. til at forskønne et område i deres landsby. De udvalgte landsbyer får besked senest 15. april.

 

Hvis en landsby har spørgsmål til, hvad man må/kan gøre i forhold til love og retningslinjer, kan man kontakte kommunens landsbykoordinator, Kathrine Secher, der træffes på tlf.

6515 1233 – eller på mail xks@kerteminde.dk.

 

I begyndelsen af maj mødes de fem landsbyer og beskriver deres forskønnelsesprojekt og beretter om deres planer. Dette foregår ved at hver landsby laver en kage, der illustrerer deres projekt, og som de fortæller ud fra.

Lokalsamfundet med den bedste kage/projekt vinder yderligere 5.000 kr. til deres forskønnelsesprojekt.

 

Ultimo august 2020 beser et dommerpanel de fem projekter.

Den landsby, der har skabt den mest æstetiske og bæredygtige forskønnelse, anvendt det bedste håndværk og udnyttet det lokale fællesskab, vinder.

Præmien er 30.000 kr. der skal gå til mere forskønnelse, godt håndværk og fællesskab i det pågældende lokalsamfund. Vinderen vil blive kåret i forbindelse med en festlig sammenkomst samme aften, som projekterne beses. Alle 5 deltagende landsbyer inviteres til dette arrangement.

 

Vinderen af projekt ”Landsby Make Over 2019” var Salby.

 

Så sid ikke på hænderne, men få aktiveret jeres fællesskab og kom i gang med at snakke om, hvad I kan gøre i netop jeres landsby !!!!

 

Med venlig hilsen

Kerteminde Landsbyråd


Søg Blog