Beretning over arbejdet i Kerteminde Landsbyråd 2022-23

Beretning vedr. arbejdet i Kerteminde Landsbyråd i perioden 1/4 2022 til 31/3 2023.
Aflagt for Kerteminde Landsbyråd 21/3 2023.03.22

Møder i Kerteminde Landsbyråd:

Møde i KLR – 30. marts 2022 i Birkende

Hovedtemaer: Udarbejde forslag til fokusområder til vedtagne spor for ny landsbypolitik samt udpege KLR’s repræsentanter til arbejdsgruppe vedr. ny landsbypolitik.

 

Møde i KLR – 31. oktober 2022 i Drigstrup

Hovedtema: udarbejde forslag til handlinger 2023 til ny landsbypolitik

 

Møder i Forretningsudvalget:

I perioden 6 digitale møder i Forretningsudvalget med bl.a. følgende temaer til behandling:

•     Landsby Make Over (udpegning af projekter og dommerpanel)

•     Workshop 6/10 på Rådhuset (planlægning og afvikling)

•     Høringssvar til ”Ny praksis for landzoneadministration”

•     Landsbypulje (ansøgning fra Stubberup Sogns Beboerforening – 25.000 kr. udskiftning af AV-udstyr)

•     Debat om høringssvar vedr. reviderede retningslinjer for flexboligtilladelser

•     Planlægning af møde i KLR 31/10 22 og 21/3 2023

•     Beslutte dato for næste Landsbyfællesskabskonference (7/10 2023)

 

Andre møder/arrangementer:

•     Landsbyfællesskabskonference 26/2 i Holmens Hus
(Igangsætning af arb. med ny landsbypolitik)

•     Div. møder med politiske udvalg, administration (om landsbypolitik) og skoleledelser

•     Workshop 6/10

•     Flere møder i arbejdsgruppe ”Ny landsbypolitik” 2023-2026

 

Donationer fra Landsbypuljen i 2022

·         Stubberup Sogns Beboerforening:
Nyt lydanlæg .... i Holmens Hus: 25.000 kr.

·         Viby Sogneforening:
Vækstrør til etablering af nye popler: 1.828,13 kr.

·         Kølstrup Sogns Beboerforening:
Tilskud til klatrepyramide: 62.500 kr.