5 landsbyer udvalgt til at deltage i den første landsby makeover

Der lå 13 spændende projekter fra 11 af kommunens landsbyer i bunken foran det nedsatte dommerpanel, da det skulle beslutte hvilke 5 landsbyer, der skulle have midler til at realisere deres lokale forskønnelsesprojekt.

Dommerudvalget, som består af museumsdirektør Erland Porsmose, arkitekt John Bo Verner, redaktør Niki Treumer Mogensen, journalist Helle Nordstrøm samt den kommunalt udpegede Jens-Arne Hansen, lagde i deres udvælgelse vægt på, at projekter skulle være udsprunget i lokale fællesskaber og at det færdige projekt skulle give muligheder for at endnu flere ville blive involveret i det - både når arbejdet med at realiseret projektet stod på - og efterfølgende når landsbyen skulle gøre bruge af det nye resultatet.

Dommerpanelet giver også udtryk for, at det var svært at vælge mellem de 13 projekter, og at der kun var et "mulehår", der afgjorde, hvorvidt et projekt blev valgt eller ej. Det betyder også, lyder det fra dommerpanelet, er der allerede vil være rigtigt mange gode projekter klar, hvis kommunen skulle beslutte landsbyerne muligheden for en landsby makeover næste år.

De udvalgte projekter er
Drigstrup, hvor man vil renovere et skur, som ligger i forbindelse med sognegården og bruges til en række aktiviteter.
Kølstrup, hvor man vil lave en makeover af den skjulte og skumle Langedam.
Rynkeby, hvor man vil omdanne en central p-plads til et grønt og smukt samlingssted.
Rønninge, hvor man vil gøre byens legeplads til byens midtpunkt og skabe mulighed for endnu flere aktiviteter -
og endelig Salby, hvor man vil renovere byens gadekær óg opgradere det til et lokalt samlingssted.

De valgte projekter får nu en måned til at arbejde videre med deres projekter og mandag den 13. maj mødes de 5 deltagere til et møde, hvor de ved hjælp af en kage skal præsentere deres projekt for dommerpanelet. De projekt, som dommerne synes bedst om, vil modtage en ekstra påskønnelse på 5.000 kr.

Herefter går det praktiske arbejde med at gennemføre projekterne igang - og søndag den 11. august kommer dommerpanelet rundt i de 5 landsbyer og vurderer de færdige projekter med henblik på at finde den endelige vinder af årets landsby makeover, som får yderligere 30.000 kr. til at forskønne deres landsby med.