Vær med i Landsby Make Over 2022

Gi’ din landsby en

”LANDSBY MAKE OVER”

Kerteminde Landsbyråd og Kerteminde Kommune inviterer igen i år alle landsbyer i kommunen til at benytte lejligheden til at mødes og i fællesskab snakke om, hvor vidt man i fællesskab kan give landsbyen ”et (måske) tiltrængt ansigtsløft”.

 Beskrivelse af projekt ”Landsby Make Over”.

 Formål:

Landsby Make Over giver lokalsamfundene i Kerteminde Kommune mulighed for selv at bestemme, hvordan de kan forskønne deres områder – og samtidigt skabe mere fællesskab og tilhørsforhold til det sted, man bor. Landsby Makeover kan således være med til at styrke eksisterende foreninger/fællesskaber i landsbyerne – og motivere til dannelse af nye/flere fællesskaber.

Landsby Make Over skal fremme lokale aktiviteter, hvor der lægges vægt på æstetik, fællesskab, bæredygtighed og godt håndværk.

 Hvem kan deltage?

Målgruppen er grupper af borgere, som er bosiddende i lokalsamfund i Kerteminde Kommune. Altså bysamfund udenfor Kerteminde, Munkebo og Langeskov, men ”landsbysamfund omkranset af byskilte”. En landsby må gerne indsende flere forslag – men forslagene skal altså være forankret i en eller flere grupper af beboere i landsbyen.

 Hvad og hvordan?

Inden 15. maj skal man indsende en ansøgning til Kerteminde Landsbyråd, kertemindelandsbyraad1@gmail.com , som giver et klart billede af, hvad folk i lokalområdet mener, der kan gøres for at forskønne området og gøre det mere attraktivt for borgere og evt. gæster. Beskrivelsen skal indeholde en kort beskrivelse af, hvordan man kunne tænke sig i praksis at gennemføre det lokale projekt, hvis man har 10.000 kr. til rådighed – og hvordan projektet kunne udvikles, hvis man havde flere penge til rådighed.

 Ud af de mange ansøgninger, udvælger det nedsatte dommerpanel fem landsbyer, der får lov at gå videre i konkurrencen. De fem lokalsamfund får hver 10.000 kr. til at forskønne et område i deres landsby. De udvalgte landsbyer får besked senest 22. maj.  

 Primo juni (uge 23)  (hverdagsaften) mødes de fem udvalgte landsbyer og beskriver beskriver projekt og fortæller hinanden og dommerpanelet om deres planer. Dette foregår ved at hver landsby laver en kage, der illustrerer deres projekt, og som de fortæller ud fra.

Den præstation, som dommerpanelet skønner på bedste måde fortæller om landsbyens planer, vinder yderligere 5.000 kr. til deres forskønnelsesprojekt.

 Ultimo august tager dommerpanelet rundt og beser projekterne (datoen bekendtgøres i forbindelse med præsentationsarrangementet i uge 23.

Den landsby, der har skabt den mest æstetiske og bæredygtige projekt, anvendt det bedste håndværk og bedst udnyttet det lokale fællesskab, vinder.

1. præmien er 20.000 kr., 2. præmien er 10.000 kr. og 3. præmien er 5.000 kr., der skal gå til mere forskønnelse, godt håndværk og fællesskab i det pågældende lokalsamfund. Vinderen vil blive kåret i forbindelse med en festlig sammenkomst samme aften, som projekterne beses. Alle 5 deltagende landsbyer inviteres til dette arrangement.

 Projekt ”Landsby Make Over” er inspireret af et tilsvarende projekt i Odsherred Kommune. På https://landsbymakeover.wordpress.com/ kan man læse mere om, hvad der er sket i Odsherred Kommune.

 Det er nu 4. gang, at Kerteminde Landsbyråd og Kerteminde Kommune afholder Landsby Make Over. I 2019 vandt Salby, i 2020 Midskov og i 2021 Kølstrup

 Så sid ikke på hænderne, men få aktiveret jeres fællesskab – få samlet alle din naboer m.fl. og kom i gang med at snakke om, hvad I kan gøre i netop jeres landsby !!!!

 OBS - Landsby Make Over 2022 gennemføres kun, hvis der indsendes mere end 8 ansøgninger om at deltage i årets arrangement.

 Med venlig hilsen

Kerteminde Landsbyråd