Kom til orienteringsmøde om Energiforsyning, Energirenovering og Natur og Bæredygtig Lokal Udvikling

Kerteminde Landsbyråd, Kerteminde Kommune og Kerteminde Forsyning inviterer til to temaaftener, der sætter fokus på bæredygtig udvikling i landsbyer og landområderne i Kerteminde Kommune:
  • Kan jeg forvente at få fjernvarme?
  • Hvordan kan energirenovering gavne både klima og økonomi?
  • Har du et medansvar for at bevare og udvikle naturen?
Temaaftenerne har afsæt i den nye Landsbypolitik fra januar 2023 og Kerteminde Kommunes klimahandleplan fra oktober 2022.

Energirenovering af bygninger sænker energiomkostningerne og kan forbedre boligerne generelt, men giver samtidig bedresamspil med fremtidens energisystemer, der i stigende grad vil blive baseret på vedvarende energi. Kom og hør Energistyrelsens rådgivningstjeneste Sparenergi omkring mulighederne, cases m.v.

Kerteminde Forsyning arbejder på udvidelse af fjernvarmeområderne, og har fået lavet en screening af hvilke områder og landsbyer, der fremstår gunstige i forhold til fremtidig fjernvarme. Kerteminde Forsyning vil fortælle om resultaterne af screeningen, tidsperspektiver og den fremadrettede proces.

Natur og Bæredygtig lokal udvikling, som tager udgangspunkt i den nye landsbypolitiks forventninger og muligheder for landsbyernes involvering i anvendelse og beskyttelse af naturen i og omkring landsbyerne – og mulighed for at involvere landsbyerne i bæredygtige lokale udviklingsprocesser v/Kerteminde Landsbyråd.

TID OG STED

De to temaaftener har samme program, og du kan frit vælge hvilke lokaliteter og tidspunkter der passer bedst:
  • Temaaften 1: Tirsdag d. 9. maj fra kl. 19.00 hos Drigstrup Sognegård, Drigstrup Bygade 46, 5300 Kerteminde
  • Temaaften 2: Mandag d. 15. maj fra kl. 19.00 hos Nymarksskolens aula, Nymarken 47, 5300 Kerteminde

PROGRAM

19.00: Velkomst, introduktion og baggrund for temaaftenen
v. Steen Hjorth, formand for landsbyrådet og Johannes Thuesen, programleder klima, Kerteminde Kommune

19.05: Energirenovering – perspektiver, cases og tilskudsmuligheder
v. Energistyrelsens rådgivningstjeneste Sparenergi

19.35: Status og forventninger til fremtidig fjernvarme fra Kerteminde Forsyning
v. Michael Høj-Larsen, direktør for Kerteminde Forsyning

20.05: Indledende introduktion til alternative varmeløsninger
v. Johannes Thuesen, programleder klima, Kerteminde Kommune

20.15: Pause
20.30: De levende landsbyers mulighed for lokalt at anvende og beskytte naturen i og omkring landsbyerne – og for at aktiverelandsbyfællesskabet i en spændende lokal udviklingsproces
v. Steen Hjorth, formand for Kerteminde Landsbyråd

Der skal ikke foretages tilmelding til møderne – og alle er velkomne, men den primære målgruppe er beboere i kommunens landsbyer og landområder.