2024:

Birkende Beboerforening: Nye flagstænger: 6.000 kr.

2023:

Kølstrup Sogns Beboerforening: Kikkert til opsætning på legepladsen i Kølstrup: 25.000 kr.
Kølstrup Sogns Beboerforening: 3 barselsstorke: 1.100 kr.
Rynkeby og Omegns Lokalråd: Blomsterløg: 5.000 kr.
Hindsholm Fødevarefællesskab: Foredragsholder til møde 2000 kr.
Kølstrup Sogns Beboerforening: Borde/bænke Max. 9.200 kr.
Kølstrup Sogns Beboerforening: Tilskud til stillads 10.000 kr.
Drigstrup Lokalråd: Indkøb af telt: 7.120 kr.
Arbejdsgruppe under Viby Sogneforening: Møde vedr. etablering af Fødevarefællesskab: 1.900 kr.
Birkende Beboerforening: Borde/bænkesæt: 12.000 kr.
Kerteminde Landsbyråd: 4 telte til grejbank: 18.000 kr. 
Viby Sogneforening: Tilskud til foredragsholder: 1.900 kr.

Stubberup Sogns Beboerforening; Ekstra tilskud (moms): 5.000 kr.


2022:
Stubberup Sogns Beboerforening: Nyt lydanlæg .... i Holmens Hus: 25.000 kr. 
Viby Sogneforening: Vækstrør til etablering af nye popler: 1.828,13 kr. 
Kølstrup Sogns Beboerforening: Tilskud til klatrepyramide: 62.500 kr.

2021:

Viby Sogneforening: Blomster, varmeblæsere til møllen, solcelledrevent springvand: 5.000 kr.

Stubberup Sogn Beboerforening: Ekstra udgifter ifm. bålhytte: 12.000 kr. 

2020:

Mesinge Lokalråd: Optryk af kort med vandreture på Hindsholm: 12.000 kr.

Kølstrup Sogneforening: Køb af 3 borde/bænkesæt: 14.800 kr.

Rynkeby Lokalråd: Køb af 4 bænke: 14..500 kr.

Dræby Beboerforening: Ekstra tilskud til Landsby-ly: 7.000 kr.

Hindsholmudvalget:
Tilsagn om støtte til indkøb af mobil-scene: 55.500 kr. 

2019:

Kølstrup Sogns Beboerforening:
Støtte til samlings/grillhytte: 32.000 kr. 

Stubberup Sogns Beboerforening:
Tilskud til indkøb af bålhytte: 28.000 kr.

Revninge Sogneforening:
Tilskud til køb af borde/bænkesæt til opsætning v/gamle boldbane: 15.500 kr.
samt
tilskud til indkøb af kasser til opbevaring af service: 2.400 kr.

Birkende Borgerforening:

Tilskud til indkøb af grill til fællesarrangementer: 6.000 kr.

Mesinge Lokalråd:
Støtte til mini-landsby makeover i Mesinge by: 5.000 kr.
Støtte til mini-landsby makeover i Midskov: 5.000 kr. 

Hindsholm-udvalget:
Underskudsgaranti til afholdelse af Holmens Dag 2019: 15.000 kr. (ikke benyttet)

2018:

Dalby Lokalråd/Dalby Forsamlingshus:
Tilskud til indkøb af Højskolesangbøger: 19.075 kr.

Mesinge Lokalråd:
Tilskud til annoncering af maleriudstilling i Mesinge Forsamlingshus: 5.500 kr.

Hindsholmudvalget:
Tilskud til annoncering af Holmens Dag 2018: 15.000 kr.

Drigstrup Lokalråd/Bregnør vinterbadere:
Tilskud til køb af mobil sauna: 38.000 kr.

Hindsholmudvalget:
Tilskud til køb af telt: 16.000 kr.

Dræby Beboerforening:
Tilskud til "landby-ly": 7.000 kr.

Viby Sogneforening:
Tilskud til rydning af krat omkring Viby Mølle: 6.250 kr.

Rønninge Lokalråd:
Tilskud til renovering af 5. maj-mindesten: 10.000 kr.

Birkende Sogneforening:
Tilskud til etablering af lys i bålhytte: 6.000 kr.

Birkende Sogneforening:
Tilskud til skilt ved pentanque-bane: 2.500 kr.

Rynkeby Lokalråd:
Tilskud til arbejdet med lokale udviklingsplaner: 10.000 kr.

2017:

Kølstrup Sogn Beboerforening:
Tilskud til indkøb af bænke: 19.000 kr.

Viby Sogneforening:
Tilskud til indkøb af bænke: 2.000 kr.

Viby Forsamlingshus:
Tilskud til indkøb af bænke: 4.000 kr. 

2016:

Birkende Lokalråd:
Tilskud til bålhytte i Birkende: 32.000 kr.

Dalby Lokalråd:
Tilskud til indkøb af div. rekvisitter til caféaftner: 2.500 kr.

Dræby Sogneforening:
Tilskud til indkøb af "bytelt": 14.000 kr.

Kølstrup Sogneforening:
Tilskud til indkøb af 3 bænke: 19.000 kr.

Borgere i Midskov:
Tilskud til køb af "byflagstang": 7.000 kr.

Rynkeby Lokalråd:
Tilskud til indkøb af flagallé: 14.000 kr.

Tilskud til indkøb af krolf-sæt: 3.500 kr.

Alle lokalråd/beboerforening:
Indkøb af 6 3x3 m telte og 3 3x6 m telte: 36.150 kr. 

2015:

Forældregruppe/Kølstrup:

Tilskud til indkøb af udendørs motionsredskaber: 50.000 kr.

Hindsholmudvalget:

Tilskud til annoncering af Hindsholm  Høstmarked 2015: 10.300 kr.

Rynkeby Lokalråd:

Tilskud til div. forskønnelsesaktiviteter (gadekær, stakit..): 25.000 kr.