Præsentationer fra energimøder i Drigstrup og på Nymarksskolen

Den 9. og 15. maj afholdt Kerteminde Landsbyråd, Kerteminde Forsyning og Kerteminde Kommune et temamøde om bæredygtig landsbyudvikling med fokus på opvarmning og landsbyernes muligheder for at anvende og beskytte naturen i og omkring landsbyerne og aktivere landsbyfællesskabet i en spændende lokal udviklingsproces.

Du kan hente mødernes fem præsentationer nedenfor.

Aftenens program

1. Program_Temamøde Bæredygtig landsbyudvikling 9. og 15. maj 2023.pdf

Energirenovering

2. Energirenovering v. Energistyrelsen, Sparenergi - maj 2023.pdf

Status og forventning til fremtidig fjernvarme

3. Screening af gasområder i Kerteminde Kommune v. Kerteminde Forsyning - maj 2023.pdf

Indledende introduktion til alternative varmeløsninger

4. Introduktion alternative varmeløsninger v. Kerteminde Kommune - maj 2023.pdf

Anvendelse og beskyttelse af naturen i og omkring landsbyerne

5. Natur og Bæredygtig udvikling v. Landsbyrådet - maj 2023.pdf