Kerteminde Landsbyråd er et koordinerende organ for landsbyerne i Kerteminde - og på denne hjemmeside kan du følge med i, hvad der sker i Landsbyrådet og finde oplysninger om de 12 landsbyområder, der er medlemmer af rådet. Du kan endvidere finde referatet af Landsbyrådets møder, læse om Landsbypuljen og om kommunens landsbypolitik og endelig kan du følge med i nyheder, som skønnes af være relevante for landsbyerne i Kerteminde Kommune

Invitation til Landsby Make Over 2024

Kerteminde Landsbyråd og Kerteminde Kommune inviterer igen i år alle landsbyer i kommunen til at benytte lejligheden til at mødes og i fællesskab snakke om, hvor vidt man i fællesskab kan give landsbyen ”et (måske) tiltrængt ansigtsløft”.

Målgruppen er grupper af borgere, som er bosiddende i lokalsamfund i Kerteminde Kommune. Altså bysamfund udenfor Kerteminde, Munkebo og Langeskov, men ”landsbysamfund omkranset af byskilte”. En landsby må gerne indsende flere forslag – men forslagene skal altså være forankret i en eller flere grupper af beboere i landsbyen.

Formål:

Landsby Make Over skal fremme lokale aktiviteter, som involverer lokale borgere - og hvor der lægges vægt på at skabe noget blivende til gavn for det lokale fællesskab – og igen i 2024 sættes der særligt fokus på anvendelse, bevarelse, beskyttelse og udvikling af den lokale natur.

Inden 15. maj skal man indsende en ansøgning til Kerteminde Landsbyråd, kertemindelandsbyraad1@gmail.com , som giver et klart billede af, hvad folk i lokalområdet mener, der kan gøres for at forskønne området og gøre det mere attraktivt for borgere og evt. gæster.

Se hele invitationen her
Beskrivelse Landsby Make Over 2024.pdf

Invitation til Landsbyfællesskabskonference 20/4 24

Kerteminde Landsbyråd har hermed fornøjelsen at invitere bestyrelsesmedlemmer i lokalråd/beboerforeninger til den årlige landsbyfællesskabskonference lørdag den 20. april kl. 10 til 15 i Holmens Hus, Martofte.

Konferencens formål er at samle bestyrelserne fra Landsbyrådets medlemmer for at informere om – og vigtigst – at komme med input til fremtidige handlinger til kommunens landsbypolitik 2023-2026.
Desuden er Landsbyfællesskabskonferencen en årlig mulighed for at udveksle erfaringer og for i et støtte forum at udvikle landsbyernes muligheder for at fremme de lokale fællesskaber.

Det er gratis at deltage – og navne på deltagere skal sendes til kertemindelandsbyraad1@gmail.com senest 10. april.

Se programmet for konferencen her.

Invitation 2024.pdf

Landsbyfællesskabskonference, 7/10 2023

Kerteminde Landsbyråd inviterer til årets landsbykonference lørdag den 7/10 kl. 10 - 15 i Holmens Hus, Martofte.Deltagere er repræsentanter fra kommunens lokalråd/beboerforeninger , som inviteres til en snak om den aktuelle landsbypolitik, til at udveksle erfaringer og til en spændende workshop om "Ledelse af frivillige og udvikling af stærke fællesskaber".

Se hele programmet og invitationen ved at trykke på knappen "Download" herunder.

Invitation.pdf